Reyes Jiménez

El traç i la grafia en els dibuixos de formació/estudi grafològic

Dissabte 29 d’abril — Sessió 09 @ Hotel Colón


L’estudi per a la identificació del dibuix descobert al revers del retrat al pastel La mare de l’artista (MPB 110016) durant el procés de restauració el 2013, es va fonamentar inicialment en la similitud formal amb una altra obra de la col·lecció, Bust de Cavaller del segle XIX (MPB110700R), que havia estat realitzada presumiblement durant els darrers anys del jove Picasso a la Corunya (1894-95).

A més de les semblances de traç i tècnica, el dibuix del cavaller presentava, com a única referència, un grafisme a tinta a l’angle superior esquerre no estudiat fins a la data. La seva possible identitat va marcar aleshores l’inici d’un estudi que ha estat publicat de forma recent a Quaderns del museu.

Després de tres anys, hem ampliat l’àmbit de treball, distanciant-nos de l’entorn merament tècnic o estilístic d’aquestes dues obres i establint nous vincles amb d’altres obres de la col·lecció. Per això s’ha incorporat al projecte un tercer dibuix dels fons del museu, Coloms i altres dibuixos (MPB 110864R) realitzat també a la Corunya el 1894, que presenta diferents  inscripcions i petits textos manuscrits.

Hem usat el mètode grafonòmic, el procediment pericial cal·ligràfic més utilitzat actualment als països occidentals, amb què s’han analitzat aspectes i subaspectes gràfics de la grafia dels dibuixos.

L’escriptura és un acte complex en el qual l’autor projecta la seva personalitat única i irrepetible, tant com ho és el traç del llapis o la pinzellada.

Aquest és un bon exemple de la necessària col·laboració de diferents disciplines en la documentació de les col·leccions. Partint d’un patró de referència veraç, l’escriptura indubitada d’Isidoro Brocos, extreta de las anotacions dels seus quaderns de dibuix, i la de Picasso procedent de diferents textos manuscrits de 1894, s’ha realitzat la confrontació amb els diversos grafismes que formen part de la composició d’ambdós dibuixos.

L’aplicació d’aquest tipus de metodologia a l’examen dels textos presents en els dibuixos ha estat una eina complementària per determinar la natura de les diferents cal·ligrafies i documentar amb aspectes innovadors el programa de formació del jove Picasso i la influència d’alguns dels seus mestres.


Reyes Jiménez

Cap de Restauració i Conservació preventiva, Museu Picasso, Barcelona

Llicenciada en Belles Arts (UCM). Ha desenvolupat la seva carrera en l’àmbit del patrimoni i els museus en les especialitats de restauració, investigació tècnica i conservació preventiva. El 2002, es va incorporar al Museu Picasso de Barcelona com a responsable de la gestió tècnica de les col·leccions. Dirigeix investigacions sobre el procés d’execució de la col·lecció pictòrica. El 2014, va participar a l’estudi Early Stages of Picasso through material characterization of different portraits i actualment al projecte ProMeSA que analitzarà els materials a l’obra de Picasso jove. És autora de diverses publicacions de museologia, conservació-restauració i tècnica pictòrica picassiana de formació i època blava.Organitzadors:

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2015/12/Logo-Picasso-200.png

Museu Picasso Barcelona
Montcada 15. 08003 Barcelona

www.museupicasso.bcn.cat


http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2017/01/LOGO-Palau-palau-i-fabre-1.png

Fundació Palau. Centre d’Art
Carrer la Riera 54. 08393
Caldes d’Estrac Barcelona

www.fundaciopalau.cat


El Museu Picasso Barcelona agraeix el particular compromís i implicació de:

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2016/09/Logo-FABRP.png


Col·laboradors:

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2015/12/Logo-miro.png


http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2015/12/COAC-Logo.png

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2017/01/Logo-Sauleda.png


http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2016/07/hotel-colon.png

Segueix-nos!

#PicassoIdentity