Karen Westphal Eriksen

Picasso a Dinamarca: entre la història de l’art i l’activisme polític

Divendres 28 d’abril – Sessió 06 @ COAC


En aquest article analitzo la identitat de Picasso amb ulls i ment danesos i la seva relació amb els debats culturals locals sobre el modernisme i l’humanisme a l’escena artística danesa.

Després de la Segona Guerra Mundial, Picasso fou reconegut com un gran artista arreu d’Europa. La seva condició de mestre sorgia arran del seu impacte artístic, així com de la resistència personal davant l’ocupació alemanya a França. Aquests dos aspectes van influir en la seva recepció a Dinamarca, on el Guernica (1937) fou reproduït i debatut extensament. El mateix va succeir amb la seva contribució artística als primers moviments pacifistes i les seves ramificacions a Dinamarca.

En aquest article comentaré el paper que va tenir Picasso per als artistes i activistes pacifistes danesos. Analitzaré l’obra d’entreguerres Guernica i la sèrie Coloms de la pau, posterior a la Segona Guerra Mundial, i debatrem com les obres es van apropiar del cànon artístic i l’estètica, per exemple al film experimental Guernica, 1950, de l’artista Helge Ernst, comparant amb la manera que va aparèixer en els debats sobre la guerra freda i la cultura visual informada dels mítings pacifistes del polític Mogens Fog. Sembla que hi va haver una tornada a l’ordre estètic, però no en l’art, sinó en la cultura visual, d’una estètica semblant a la que es va produir a França, però que a Dinamarca va tenir un caràcter radicalment diferent.

Seguint aquest fil, assenyalaré els beneficis i les conseqüències de centrar-nos cada vegada més en la recepció artística i cultural dels mestres artistes internacionals, amb l’objectiu d’entendre no només la identitat de Picasso «an Sich», sinó de traçar alhora les diferents facetes de Picasso que es presenta davant dels ulls dels artistes i els crítics d’art contemporanis i interactua amb estètiques i ideologies locals en una complexa formació d’identitat situada.


Karen Westphal Eriksen

Postdoctorat, Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen

Karen Westphal Eriksen és doctora en Història de l’Art per la Universitat de Copenhaguen, on treballa actualment com a investigadora postdoctorada en un projecte centrat en la recepció de l’art internacional a Dinamarca després de la Segona Guerra Mundial. Aquest projecte es basa en una investigació sobre aspectes diversos de la recepció como ara la dissertació de la crítica de l’art, l’apropiació artística, la imatgeria política i el debat cultural. Els artistes en què es centra la investigació són Picasso, Moore i Pollock. El projecte és el desenvolupament del seu doctorat en què analitza els debats i discussions sobre l’abstracció i figuració artístiques a Dinamarca després de la Segona Guerra Mundial.

Entre les següents publicacions, la seva tesi doctoral «Against the Grain – Abstraction and Figuration in Danish Art after The Second World War», ed. Universitat de Copenhaguen, 2015.

«Heerup and the Pastoral Tradition» , ed. Helle Brøns (reed.), Heerup and the Avant-Garde. Sorø Kunstmuseum, Heerup Museet, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum 2015).

Així com articles que presentarà properament: «Dark Heerup: Reconsidering a Danish sculptor» (Benedikt Hjartarson, Andrea Kollnitz, Per Stounbjerg, Marianne Ølholm & Tania Ørum, (eds.) The Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925-1950. Vol 2., Amsterdam/NY: Rodopi, 2017) i «Picasso in Denmark: Between art history and political activism» (Shifting Approaches: Art and Visual Culture in Scandinavia, 1750 to the Present, editat per Thor Mednick, Karen Westphal Eriksen et. al., Manchester University Press 2017).Organitzadors:

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2015/12/Logo-Picasso-200.png

Museu Picasso Barcelona
Montcada 15. 08003 Barcelona

www.museupicasso.bcn.cat


http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2017/01/LOGO-Palau-palau-i-fabre-1.png

Fundació Palau. Centre d’Art
Carrer la Riera 54. 08393
Caldes d’Estrac Barcelona

www.fundaciopalau.cat


El Museu Picasso Barcelona agraeix el particular compromís i implicació de:

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2016/09/Logo-FABRP.png


Col·laboradors:

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2015/12/Logo-miro.png


http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2015/12/COAC-Logo.png

http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2017/01/Logo-Sauleda.png


http://museupicassobcn.org/congres-internacional/wp-content/uploads/2016/07/hotel-colon.png

Segueix-nos!

#PicassoIdentity